Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Shigeo Tanaka.


  Maruju Koi Farm.

    Shigeo Tanaka is de eigenaar van Maruju Koi Farm in Muchigame; niet te verwarren met de grote Shoji Tanaka van Marusho of Marushu Koi Farm in Nagaoka. Japanse namen geven dikwijls aanleiding tot verwarring omdat men bij sommige kwekers de naam van de eigenaar dan weer de naam van het bedrijf gebruikt en bij nog andere de naam van de bloedlijn of de familienaam.

  Maruju Koi Farm is een eerder klein bedrijfje dat koi produceerd van middelmatige kwaliteit (naar Niiagata normen dan toch).

  Shigeo Tanaka kweekt veel verschillende soorten koi waarvan u er hier enkele kunt bewonderen.


  Shigeo Tanaka zijn koihuis
  Mr. Shigeo Tanaka


  Bron : Maruju Koi Farm.

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help