Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Hisashi Hirasawa


  Marudoh Koi Farm.

    Hisashi Hirasawa, nooit van gehoord, Marudoh, ach ja.... Meestal wordt de naam van de kweker gebruikt, maar in dit geval is het de naam van de Koi Farm omdat anders de verwarring met de naam Hirasawa te groot zou zijn.

  Marudoh werkte als jonge snaak verschillende jaren bij Dainichi voor hij zijn eigen Koi Farm opstartte. Marudoh kweekt vele soorten van behoorlijke kwaliteit. vooral zijn Sanke en Kohaku worden zeer gewaardeerd om hun sterke kleuren en perfecte lichaamsbouw. Marudoh kweekt ook in mindere mate Showa, Asagi en Ogons.


  Marudoh koihuis


  Mr. Hisashi Hirasawa


  Nissai Go Sanke


  Tossai Yamabuki Ogon


  Bron : Marudoh Koi Farm

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help