Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Hirosi Hirasawa.


  Hirasawa Koi Farm.

    Hirosi Hirasawa; niet te verwarren met de grote Hirasawa Seitaro (HIRASHIN KOI FARM) is eigenaar van Hirasawa Koi Farm in Mushigame.

  Deze vooralsnog bescheiden kweker legt zich vooral toe op het kweken van de Go Sanke klasse ( Kohaku, Sanke en Showa). Hij kweekt ook Ginrin Go Sanke en Shiro Utsuri.

  De kwaliteit van de aangeboden vissen gaat er elk jaar op vooruit en hij mag zich stilaan naast de allergrootsten plaatsen. Bewijs daarvan zijn deze prachtige Kohaku en Shiro Utsuri.

  Het vooralsnog bescheiden koihuis bevindt zich vlak bij dat van Eiji Matsuda in het noordelijk gedeelte van Muchigame.  Hirosi Hirasawa zijn koihuis


  Mr. Hirosi Hirasawa

   Hirosi Hirasawa Kohaku Hirosi Hirasawa Kohaku

   Hirosi Hirasawa Shiro Utsuri Hirosi Hirasawa Shiro Utsuri


  Bron : Hirasawa Koi Farm.

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help