Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Eiji Matsuda.


  Maruei Koi Farm.

    Eiji Matsuda geniet momenteel van een rustige oude dag. Maruei Koi Farm heeft zijn activiteiten stopgezet en Yaichi Ishihara van Yagenji Koi Farm ook gelegen in Muchigame neemt veel van Matsuda's mudponds over.  Hirosi Hirasawa zijn koihuis


  Yaichi Ishihara - Yagenji Koi Farm  Mr. Eiji Matsuda
  Bron : Maruei Koi Farm.

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help