Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Shosaku Igarashi.


  Marusho Koi Farm.

    Marusho Koi Farm is één van de kleinere koifarms in Muchigame. Shosaku Igarashi kweekt vooral koi uit de Go Sanke klasse (Kohaku, Sanke en Showa).

  Shosaku Igarashi is in de koiwereld vooral bekend door de kweek van Kohaku met een sneeuwwitte kleur.

  Alle Kohaku van Shosaku Igarashi komen voort uit 5 kweekkohaku; 3 vrouwtjes en 2 mannetjes.  Shosaku Igarashi zijn koihuis  De Kohaku vrouwtjes om mee te kweken.  Mr. Shosaku Igarashi
  De Kohaku mannetjes om mee te kweken.


  Bron : Marusho Koi Farm.

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help