Startpagina.
Algemeen
Filtersystemen
Voorfilter
Meerkamerfilter
UV-lamp
Beadfilter
Zandfilter
Skimmer
Showerfilter

Filtermedia
Aquamatten
Bacteria House
Borstels
Honingraat
Japanse matten
Losse filtermedia
Nylon matten
Ozonfilter
Poreus gesteente
PPC filtermatten
Zeoliet en actieve kool


Filtersystemen.
Filtratie.
Zonder rekening te houden met de aard of vorm van de filter zijn er drie soorten van filteren welke in de praktijk elkaar meestal overlappen.

Mechanische filtratie.
In het water zweven grote en kleine vaste deeltjes (feces, draadalg en andere onzuiverheden) welke uit het water dienen te worden verwijderd. De meest eenvoudige methode is de waterstroming te vertragen in de filter zodat de zwaartekracht zijn werk kan doen. In de praktijk gebruikt men hiervoor meestal een draaikolkfilter of vortex gevolg door een aantal kamers gevuld met filtermateriaal; vandaar dat men spreekt van een multi-chamber-filter. In de multi-chamber-filter plaats men filtermedia welke uiteraard van grof naar fijn dienen geplaatst te worden. Een standaard filter kan er dus als volgt uitzien. Eerst een vortex, gevolgd door een driekamerfilter met in het eerste vak borstels, in de tweede kamer bioringen (flocor) en in de derde kamer Japanse matten.


De filtermaterialen :

           
  Borstels.                        Bioringen of flocor.            Japanse mat.Biologische filtratie :
Het uitgangspunt van een biologisch werkend filter is om door middel van micro-organismen een betere en snellere omzetting te verkrijgen van organische bestanddelen als afvalstoffen en niet opgegeten voedsel. Deze afvalstoffen worden omgezet in ammoniak en grote concentraties ammoniak zijn giftig voor vissen. Daarom dient het ammoniak afgebroken te worden tot ongevaarlijke stoffen. Dit afbraakproces gebeurt in twee stappen.

 • Een eerste stap is het omzetten van ammoniak in nitriet door de Nitrosomonasbacterie. Nitriet is uiteraard ook giftig voor onze koi.

 • De tweede stap is dus het nitriet om te zetten in nitraat door de Nitrobacter bacterië. Nitraat wordt opgenomen door planten in de vijver. De meeste koivijvers bezitten echter geen planten en daar verdwijnen te hoge concentraties nitraat uit het water door de waterverversingen. Deze gebeuren langs de bodemdrainage van de filter. Teveel nitraat in de vijver zorgt voor algen!!!!! De hiergenoemde bacteriën zijn aëroob wat wil zeggen dat ze zuurstof nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Wanneer de afvalstoffen zich ophopen op de bodem van de filter komt de groei van anaërobe bacteriën op gang wat het biologisch hart van de filter dood. Het is dus van het allergrootste belang om deze ophoping in de filter (of vijver) te vermijden.

  De anaërobe bacteriën zetten zich vast op de filtermedia. Daarom is het van het grootste belang dat de aanhechtingsoppervlakte voor de bacteriën zo groot mogelijk is. Voor nieuwe vijvers kan het tot een jaar duren eer er voldoende nitrificerende bacteriën aanwezig zijn in de filter. De pomp van de filter mag NOOIT uitgezet worden want anders sterven de bacteriën af. In de handel kan men nitrificerende bacteriën kopen om het proces te versnellen.

                          Bacteriën.                            Afbraak van organisch vuil.


  Chemische filtratie :
  Chemische filtratie zuivert het water door middel van absorptie van chemische stoffen. Actieve kool is het meest gebruikte chemische filtermedium. Dit kan men gebruiken om ammoniak, fosfaten, organische afvalproducten of geneesmiddelen uit het water te absorberen. Als gevolg hiervan moet men gedurende een waterbehandeling met geneesmiddelen steeds de actieve kool uit de filter halen. Het nadeel van actieve kool is dat de absorptiecapaciteit snel is opgebruikt en dat deze niet opnieuw bruikbaar te maken is door uitspoeling. Als gevolg hiervan gebruikt men bij grotere vijvers eerder zeoliet stenen als chemisch filtermedium. Zeoliet filtert ammoniak uit het water en heeft als voordeel dat men het kan hergebruiken. Het verzadigde zeoliet wordt schoongemaakt in een zoutoplossing. Vooraleer men de steentjes terug in de filter zet, worden ze eerst grondig met vijverwater gespoeld om het zout terug te verwijderen. Wanneer men zeoliet gebruikt mag men nooit zout aan het water toevoegen aangezien ammoniak en andere geabsorbeerde stoffen dan in de vijver terugstromen. Het gebruik van zeoliet is een omslachtig en tijdrovend werk; daarom zijn wij er geen voorstander van. Wij gaan ervan uit dat je beter kan voorkomen dan genezen. Dus zorg dat ergeen ammoniak en andere onzuiverheden in het water komt door regelmatige waterverversingen.


    Actieve kool.             Zeoliet.


  Conclusie :
 • Bouw een filter dat zeker groot genoeg is. Hoe meer filter hoe meer filterbacteriën.

 • Zorg voor voldoende zuurstof in het water. Dus geen prutsluchtpompke maar een degelijke pomp die voldoende (lees eerder teveel) debiet geeft.

 • Draineer uw filters regelmatig. Als het 30°c is minstens éénmaal per dag.

 • Bespaar niet op water; bedenk dat uw koi wonen in hun eigen afvalstoffen. Eén euro sparen op water betekent 10 euro uitgeven aan dode vissen, medicijnen,...


 • www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home     Adverteren     Info     Gebruiksvoorwaarden     Advisor     Help

  Copyright © dekoi & devijver.info.   Designed by Advisor Internet Solutions