Startpagina.
Vijvers en vijveraanleg.
Home
Vijvers
Japanse koivijver (1)
Japanse koivijver (2)


Vijverfoto's
Fotoalbum 1
Fotoalbum 2


Een koivijver aanleggen.
Een Japans geinspireerde koivijver.
Deze tuin uit de omgeving van Heist Op Den Berg is 600m². Het omtoveren van een weiland in een Japans geinspireerde watertuin is geen opdracht waar je onvoorbereidt aan begint.

Er worden twee koivijvers aangelegt, één van 25.000L en één van 50.000L welke als het ware één geheel gaan vormen door een brug te bouwen over het stuk tussen de twee vijvers.

De kleine vijver zal gefilterd worden door twee verschillende filterlijnen: de eerste filterlijn is een nitritech van 3 tonnen met daarvoor een vortex. Na de biologische filter volgt een U.V-lamp van 55W waarna het water 30cm onder het wateroppervlak terug de vijver in gaat. Er worden twee bodemdrains voorzien welke het vuil van de bodem halen. Het zwevend vuil wordt door de zijdrain afgezogen. Het oppervlaktewater wordt gefilterd door een skimmer; welke een tweede lijn vormt.

De grote vijver zal gefilterd worden op het zelfde principe als de kleine vijver; hier opteren we voor de eerste filterlijn voor een nitritech van 2 tonnen met daarvoor een vortex welke wordt aangesloten op één bodemdrain en één zijdrain. Voor de tweede lijn kiezen we voor een Aqua 4 voorafgegaan door een vortex; welke aan twee bodemdrains en één zijdrain zal aangesloten worden. Samen goed voor 60.000L; maar filtercapaciteit heeft men nooit te veel.


De beginsituatie en het plan:
Een rechthoekig braakliggend terrein van 15 meter breed en 40 meter diep.

Onderstaande schets geeft u een idee van het eindresultaat van de vijvers. De hardhouten brug zal de indruk wekken dat het hier om één vijver gaat, maar dat was de bedoeling. De filterkamers zullen afgewerkt worden met een hardhouten terras waarin een toegangsluik tot de onderliggende filters zal voorzien worden.

Bij de algemene aankleding van de tuin zal men vooral werken met veel steen om het 'Zengevoel' op te wekken en ook omdat de eigenaar weinig tijd heeft om in de tuin te werken. De tijd dat eigenaar in de tuin doorbrengt wil men volledig besteden aan het genieten van de koi.
De grondwerken:
Hier ziet u de kleine vijver (25.000L). Volledig uitgegraven; de bodemdrains reeds in elkaar geplakt en op hun juiste positie geplaatst. Hou er rekening mee dat de buizen met water gevuld worden anders komen zij straks als de beton gestort wordt bovendrijven. De bodemdrains plak je ook het best dicht om te vermijden dat er beton in komt.

De weergoden hebben het niet gemakkelijk gemaakt. Dat is duidelijk te merken aan de hoeveelheid water in de grote vijver. Als de bodemdrains op hun plaats liggen is het tijd om de betonnetten aan te brengen. De groene latten die u in beide vijvers ziet geven de hoogte van de betonlaag aan en zijn waterpas uitgelijnd. Dit laat toe om bij het betonstorten deze gemakkelijk glad te trekken.
De metselwerken:
Hier ziet u de filterkamer van de grote vijver. De juiste afmetingen zijn 3,6m op 5,9m. Een voldoende grote filterkamer zorgt ervoor dat de filters gemakkelijk geplaatst kunnen worden. Maar wat nog belangrijker is; dat het spoelen van de filters gemakkelijk kan gebeuren.

Hier krijgt u al een globaal beeld van de uiteindelijke vorm van de grote vijver. Alle hoeken werden sterk afgerond om een optimale waterstuwing te verkrijgen in de vijver.

Het metselwerk van de kleine vijver is voltooid. De skimmer is ingemetst en de houten afboording wordt geplaats om beton te gieten waar later de rotsen op komen te liggen.
De buis in de muur tussen vijver en filterkamer is voor de zijdrain. Rechts achteraan; juist boven de trap bevinden zich de aan- en terugvoer van de skimmer.

Doordat de vijver lager ligt dan de riool moet het afvoerwater weg gepomp worden als de filter gespoeld wordt. Het afvoerwater komt daarom eerst in de gemetste opvangbak links achteraan in de filterkamer om vandaar d.m.v. een pomp naar de riool gepomp te worden. Deze bak moet minstens de inhoud van de vortex hebben om natte voeten te vermijden. Het spreekt voor zich dat ook de pomp voldoende debiet dient te hebben.

De kleine vijver net nadat de muren bezet zijn. Een bezettingslaag laat toe dat kleine oneffenheden in het metselwerk worden weggewerkt waardoor het polyesteren een perfect glad oppervlak oplevert.

De volgende stap is het schuin aanwerken van de bodemdrains.
www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

Home     Adverteren     Info     Gebruiksvoorwaarden     Advisor     Help

Copyright © dekoi & devijver.info.   Designed by Advisor Internet Solutions